Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot, en het gebruiken van, deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden in de disclaimer, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
Toenzal Invest B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Toenzal Invest B.V. wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
Toenzal Invest B.V. garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Toenzal Invest B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Toenzal Invest B.V.aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
Toenzal Invest B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Gebruik is dan ook op eigen risico.

Privacy
Toenzal Invest B.V.conformeert zich aan de Wet PersoonsRegistratie. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

De benodigde persoonsgegevens in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag.

Toenzal Invest B.V. geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Teksten en afbeeldingen
De inhoud van deze website en disclaimer is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks vinden dat inhoud en of afbeeldingen uw rechten schenden, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen per email, met de uiteenzetting van uw klacht.