Over ons

Toenzal Invest is een projectontwikkelaar die gespecialiseerd is in projecten in Almere. Wij kennen de markt in Almere dan ook door en door. Toenzal Invest ontwikkelt zowel woningen als bedrijfspanden en is daar succesvol in. Onze visie is hierbij dat wij bewust kiezen voor kleinschalige ontwikkeling waarin wij samen met u onze diensten optimaal aansluiten op uw wensen. De op initiatief van Toenzal Invest ontwikkelde projecten zijn bij uitstek geschikt voor zelfstandigen, het MKB en investeerders in vastgoed – zowel particulier als professioneel.

Toenzal Invest beschikt over een eigen architect waardoor de communicatielijnen kort zijn en wij snel kunnen inspelen op uw eisen, wensen en eventuele veranderingen daarin. De lijnen naar onze ketenpartners zijn kort wat zorgt voor kortere responstijden en een meer flexibiliteit.

Maatwerk en snelheid mogen natuurlijk niet ten koste gaan van belangrijke zaken zoals kwaliteit en betrouwbaarheid. Toenzal Invest werkt volgens een methodiek die er zorg voor draagt dat dit vanuit de werkwijze, het proces, geborgd wordt.

De duidelijke visie en focus op de klant leggen voor Toenzal Invest de basis om snel en effectief in te spelen op veranderingen en daarmee continue te innoveren, altijd in samenwerking met u en in een coöperatieve werkwijze. Op deze manier spelen wij ook in op de huidige en toekomstige eisen die aan projecten gesteld worden, zoals duurzaamheid.

Door tijdens het gehele ontwikkelproces u centraal te stellen en te zorgen voor snelle en adequate communicatie en onze afspraken na te komen realiseren wij een hechte en respectvolle samenwerking die tot uw en ons succes leidt. Met als resultaat dat wij de door u gewenste kwaliteit bieden en voor u een betrouwbare partner zijn.